פיטוסי שירותי מצלמה בע"מ
תאורה
פנסי לד
 • Arri SkyPanel S120-C LED Softlight

  Arri SkyPanel S120-C LED Softlight

  • 50.8 x 11.8" Panel Surface Area • 110-Degree Beam Spread • Color
  עוד
 • Arri SkyPanel S60-C LED Softlight

  Arri SkyPanel S60-C LED Softlight

  • Manual Yoke • Panel Surface Area: 25.4 x 11.8" • 115° Beam
  עוד
 • Aladdin Bi-Flex4 Bi-Color LED Panel

  Aladdin Bi-Flex4 Bi-Color LED Panel

  Waterproof, Flexible, 200W LED Panel Large 48x12" Size Integrated
  עוד
 • Aladdin Flexlite1 Daylight LED Panel

  Aladdin Flexlite1 Daylight LED Panel

  Flexible, 60W, Daylight, 1x1' LED Panel 5600 Color
  עוד
 • LS LED Ring Light

  LS LED Ring Light

  9.9" Flapjack Light 2 x NP-F740 Style Batteries Dual Charger Power
  עוד
 • Dedo Led 1000

  Dedo Led 1000

  LED High-Performance Light Daylight, Tungsten or Bicolor
  עוד
 • Amaran Led 528

  Amaran Led 528

  BiColor
  עוד
 • Amaran Led 508

  Amaran Led 508

  Only 3.2cm thickness, it takes little space to carry on several lamps
  עוד
 • Led 1000

  Led 1000

  LED 1000 With features switchable daylight to tungsten, dimming from
  עוד
 • Ikan Led 500

  Ikan Led 500

  It comprises 500 x ultra bright LEDs offering a perfect daylight
  עוד
 • Led 312

  Led 312

  On-camera LED solution, With features wide angle beam pattern, this
  עוד
 • Ikan Led 144

  Ikan Led 144

  Bi-color Flood Light
  עוד
 • LED Light 1400

  LED Light 1400

  Dimming 10-100% ●Bi-color 3200K to 5900K ●High CRI and correct
  עוד